شهر سنگی واردزیا در گرجستان

شهر سنگی واردزیا در گرجستان

شهر سنگی واردزیا در گرجستان دیدنی های گرجستان شامل آثار تاریخی گرجستان میشود . یک شهر سنگی به نام واردزیا در جنوب گرجستان است. این شهر از تعداد زیادی خانه‌های غار مانند و یک صومعه تشکیل شده است که در دامنه‌های کوه اروشتی و در سمت چپ ساحل رودخانهٔ متکواری ساخته شده است که در […]