میدان پیازا در باتومی

میدان پیازا در باتومی

میدان پیازا در باتومی این میدان یکی از زیبا ترین مکان ها در باتومی است و نامش نیز بیان گر این موضوع می باشد، این مکان یک محل ایتالیایی بوده وکمی غیر هم جنس با سایر اماکن گرجستان می باشد.این میدان فضایی در حدود 5700 متر مربع را پوشش داده است و توسط مجتمع پیازا، […]